lnwshop logo

หมึกพิมพ์คอมพิวท์

บริษัท คอมพิวท์ แอนด์ ไฟท์เตอร์ จำกัด (Compute & Fighter Co., Ltd.) ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยจำหน่ายตลับและผงหมึกเลเซอร์ น้ำหมึกอิงค์เจ็ท ตลับผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ในสำนักงาน รวมถึง แฟกซ์ฟิลม์สำหรับเครื่องโทรสาร พร้อมทีมงานช่วยให้ข้อมูลในการใช้งานสินค้า และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการใช้ เวลาทำการ 8:30 ถึง 17:30 วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันเสาร์ ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

ข่าวสาร และ โปรโมชั่น

ท่านสามารถเยี่ยมชมคอมพิวท์ หรือ ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นได้ที่นี่